Telefoon:06-30 34 14 10
Algemene voorwaarden

Nevermindzz | Sabiene SeipAanmelding

Je kunt je via het contactformulier, telefonisch of per e-mail aanmelden voor een activiteit, coachingstraject of training. In het geval van een coachingstraject of training word je uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Na deze kennismaking ontvang je bij interesse een e-mail met een inschrijfformulier en de nodige extra informatie. Je geretourneerde inschrijfformulier is de bevestiging dat je akkoord gaat met voorliggende algemene voorwaarden.

Bij een groepstraining worden inschrijvingen behandeld op volgorde van binnenkomst van de inschrijving en betaling. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een groepstraining gaat deze niet door. Na overleg wordt een alternatieve datum voor de groepstraining voorgesteld (mits voldoende deelname) of, tegen meerprijs, een individuele training aangeboden.

 

Annulering

Tot 14 dagen voor aanvang van een activiteit, coachingstraject of training is het mogelijk om je schriftelijk of per email af te melden zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. In verband met planning en voorbereiding worden na deze termijn 80% van de kosten in rekening gebracht. Bij absentie zonder bericht wordt 100% in rekening gebracht.

Na aanvang van een activiteit, coachingstraject of training is geen restitutie van betaling meer mogelijk en wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Ben je al gestart met een coachingstraject of training, dan kun je een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij een latere afzegging of absentie zonder bericht vervalt deze sessie of wordt € 47,50 extra in rekening gebracht om deze afspraak later in te halen. Onder uitdrukkelijke omstandigheden geldt een coulanceregeling.

 

Garantie

Garantie van deelname aan of afname van een activiteit, coachingstraject of training kan pas gegeven worden na ontvangst van de betaling. Deze betaling gebeurt voorafgaand aan de activiteit, het coachingstraject of de training en binnen de termijn zoals aangegeven op de factuur. 

 

Locatie

Het komt sporadisch voor dat na de start van een activiteit door omstandigheden moet worden uitgeweken naar een andere trainingslocatie. Restitutie of annulering van deelname is in dit geval niet mogelijk. Samen wordt gezocht naar een oplossing.

 

Groep

Een trainingsgroep bestaat uit minimaal drie deelnemers. Is er sprake van minder aanmeldingen, dan valt de training wat tarief betreft in de categorie individuele begeleiding.

 

Overmacht

Het kan voorkomen dat een afspraak niet kan doorgaan doordat ik als trainer/coach uitval. Wanneer coachingstrajecten, trainingen of andere activiteiten niet kunnen doorgaan door overmacht, privé omstandigheden of op grond van onvoldoende inschrijvingen behoud ik mij het recht voor om de activiteit, het coachingstraject of de training te annuleren, naar een later geplande datum te verschuiven of een suggestie voor een alternatief aan te bieden. Eventueel hieruit voortvloeiende schade kan niet op mij worden verhaald.

 

Factuur

De factuur dient te worden voldaan vóór aanvang van de activiteit, het coachingstraject of de training en op het IBAN nummer wat op de factuur staat, tenzij er schriftelijk vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Voor de verzonden factuur geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de sessies die deel uitmaken van de activiteit, het coachingstraject of de training waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van een deel of geheel van de kosten.

Indien je zorgverzekeraar (deels) vergoedt, dien je de factuur voorafgaand aan de start van het coachingstraject of de training eerst zelf te betalen en vervolgens zelf de vergoeding te verhalen bij je zorgverzekeraar.

Betaalt je werkgever, dan start het coachingstraject of de training nadat je werkgever het bedrag heeft overgemaakt of schriftelijk of per e-mail akkoord heeft gegeven op de offerte.

 

Onenigheid

In geval van conflict of onenigheid ben ik altijd bereid tot overleg. Bij voorkeur voorafgaand aan het inschakelen van een advocaat of ander tussenpersoon.