Telefoon:06-30 34 14 10
Algemene voorwaarden

Nevermindzz | Sabiene SeipAanmelding

Je kunt je via het contactformulier, telefonisch of per e-mail aanmelden voor een coachingstraject, training, workshop of andere activiteit. Na de aanmelding ontvang je een e-mail met een inschrijfformulier en de nodige extra informatie. Daarnaast word je uitgenodigd voor verkennend en informatief telefonisch contact of direct voor een intakegesprek, waarna de aanmelding definitief is. Je inschrijving is de bevestiging dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een groepstraining gaat deze niet door. Na overleg wordt een alternatieve datum voor de groepstraining voorgesteld (mits voldoende deelname) of, tegen meerprijs, een individuele mindfulnesstraining aangeboden. Als een groepstraining vanwege door de overheid opgelegde maatregelen niet door kan gaan op locatie (vb. vanwege coronamaatregelen), dan wordt deze online via videobellen georganiseerd.

 

Annulering

Tot 24 uur van tevoren is het mogelijk om een afspraak kosteloos te annuleren. Hierna vervalt een sessie of wordt
€ 45,00 extra in rekening gebracht voor de in te halen sessie. Onder uitdrukkelijke omstandigheden geldt een coulanceregeling.

Tot 14 dagen voor aanvang van een coachingstraject of training is het mogelijk om je schriftelijk of per email af te melden zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Als al een intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt hiervoor
€ 35,00 in rekening gebracht voor 30-45 minuten en € 45,00 voor 45-75 minuten. In verband met planning en voorbereiding worden na deze termijn 80% van de kosten in rekening gebracht. Bij absentie zonder bericht wordt 100% in rekening gebracht. Na aanvang van een activiteit of training is geen restitutie van betaling meer mogelijk en wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

 

Garantie

Garantie van deelname aan of afname van een training, individueel coachingstraject of workshop kan pas gegeven worden na ontvangst van de betaling. Deze betaling gebeurt voorafgaand aan de activiteit of workshop en binnen de termijn zoals aangegeven op de factuur. Als dit voor de deelnemer of afnemer niet mogelijk is, dan worden hier bij het intakegesprek of in de mailwisseling aanvullende afspraken over gemaakt. De factuur wordt verzonden na bevestiging van deelname van de cliënt of afnemer. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Locatie

Het komt sporadisch voor dat na de start van een activiteit door omstandigheden moet worden uitgeweken naar een andere trainingslocatie. Restitutie of annulering van deelname is in dit geval niet mogelijk. Samen wordt gezocht naar een oplossing.

 

Groep

Een trainingsgroep bestaat uit minimaal drie deelnemers. Het aantal deelnemers wat hieronder zit valt wat tarief betreft in de categorie individuele begeleiding.

 

Overmacht

Het kan voorkomen dat de training of workshop niet kan doorgaan doordat de trainer uitvalt. Wanneer coachingstrajecten, trainingen, workshops of andere activiteiten niet kunnen doorgaan door overmacht, privé omstandigheden of op grond van onvoldoende inschrijvingen behoud ik mij het recht voor om het coachingstraject, de training, workshop of activiteit te annuleren, naar een later geplande datum te verschuiven of een suggestie voor een alternatief te bieden. Eventueel hieruit voortvloeiende schade kan niet op mij worden verhaald.

 

Factuur

De factuur dient te worden voldaan vóór aanvang van een coachingstraject, training, workshop of activiteit en op het IBAN nummer wat op de factuur staat, tenzij er schriftelijk vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Voor de verzonden factuur geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Indien je niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de sessies die deel uitmaken van het coachingstraject, de training, workshop of activiteit waarvoor je staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, dan is er geen recht tot restitutie van een deel of geheel van het cursusgeld. Indien de werkgever of zorgverzekeraar vergoedt, dan dient deelnemer zelf de factuur te betalen en de vergoeding te verhalen bij zorgverzekeraar of werkgever. 

 

Onenigheid

In geval van conflict of onenigheid ben ik altijd bereid tot overleg. Bij voorkeur voorafgaand aan het inschakelen van een advocaat of ander tussenpersoon.